Kurt Trampedach - Yoko Ono portræt til salg

Værk til salg af Kurt Trampedach på Collectors List 

Vi har løbende nye værker inde til salg i vores kunsthandel, som vi kalder Collectors List. 
Denne gang har vi fået et værk ind af Kurt Trampedach, som er et portræt af Yoko Ono fra Kurts tid i New York 1983-1984. Signeret Trampedach. Måler 160 x 120 cm. 
Værket er vurderet til 150.000 DKK på Bruun Rasmussen, dog er sælger åben for bud, ved en hurtig handel. - Så hold dig endelig ikke tilbage, og kom ud i galleriet og se værket efter aftale.

Ring 28901128 eller send en mail på info@gallerinijenkamp.dk

Kurt Trampedach Yoko Ono

Om Kurt Trampedach

Kurt Trampedach, (1943-2013), markerede sig fra starten som en ener i dansk kunst. 

Han brød igennem midt i 1960erne med en autoritet og en selvfølge, der var karakteristisk for tiden, men som i praksis var helt hans egen. Han lagde sig med det samme i forlængelse af en storladen, figurativ tradition i vesterlandsk maleri og valgte som sine første forbilleder et par sublime kunstnere som Rembrandt og Goya.
Siden blev han opmærksom på samtidige, internationale kunstnere som Alberto Giacometti, Francis Bacon og George Segal, som han benyttede som afsæt for sin egen, meget personlige fortolkning af traditionen.
Nordiske kunstnere som Edvard Munch og Vilhelm Hammershøi var ligeledes retningsgivende.

Trampedach har fra første færd taget udgangspunkt i sit eget fysiognomi og det med en sådan konsekvens, at selvportrættet er blevet synonymt med hans værk. Der har dog aldrig været tale om selvportrætter i traditionel forstand, snarere om sindbilleder eller psykiske ligheder, hvor det er en tilstand, der fremmanes af farven og ikke en karakteristik.

Indtil 1980erne betjente Trampedach sig af en mørkstemt farveskala og en ekspressiv realisme, der understregede alvoren i hans bestræbelser.
Der var tale om en række eksistentialistiske udsagn, der beskæftigede sig med mennesket som individ i den moderne storbykultur. Tidens rockmusik og dens selvbevidste ikonografi spillede en afgørende rolle for udtrykket, og Trampedach ramte den øjeblikkelige stemning så rent, at hans billeder kom til at stå frem som eksemplariske for en hel generation.
Denne drift mod en øjeblikkelig almengørelse af egne erfaringer medførte, at Trampedach i begyndelsen af 1970erne vendte sig mod skulpturen og lod sine figurationer tage form af tableauer af en mærkeligt foruroligende livagtighed.

Sidst i 1970erne forlod Trampedach Danmark for at søge ny inspiration, dels i det franske baskerland og dels i New York, hvor han siden, i selvvalgt isolation, har praktiseret et maleri, der virker fuldkommen forudsætningsløst i samtidens kunst. Der er tale om psykiske figurationer af arketypisk karakter, hvor små verdenskloge børn eller stedfortrædere på sært bevægende vis symboliserer stadier på livets vej. Farven er stærk og klar og muret op som et stof af hidtil ukendt fylde. Sideløbende med den stadige fordybelse i egen psyke har Trampedach desuden markeret sig som en af tidens mest interessante portrætmalere.

Forfatter: Mikael Wivel (M.W.)