Velkommen til Amina Zhaian

Amina Zhaian

 

Amina er også en af de helt nye debutanter, som skal med på den kommende gruppeudstilling til august. 
I kan her få en fornemmelse af hvem Amina er og hvad hendes skumværker består af. 


Hvorfor er du begyndt at arbejde med kunst?
"Siden jeg var helt ung har kreativitet og herefter kunst fanget min interesse. Kunsten for mig er menneskets fortælling, der udtrykker en dybere mening i noget, som er pakket ind. Jeg bliver draget af denne fortælling, som kan føre vores hjerner vidt forskellige steder hen, og pludselig fik jeg følelse for selv at skabe.
Kunsten er samtidig min mulighed for at erstatte den måde, vi kommunikerer følelser og holdninger, som vi typisk meget eksplicit kan gøre i skrift, tale, sprog, musik m.m. Her differentierer kunsten sig for mig som ekspressionsmiddel."

Hvorfor er skum på lærred, blevet dit medie?
"Det startede meget tilfældigt, men er affødt i mine kreative sondringer, hvor jeg konstant er nysgerrigt søgende for, hvad blandingen af materialer og farver kan gøre os i stand til at udtrykke. Jeg kan spejle mig selv og menneskehjernen i skumværkerne, og jeg føler, jeg kan udtrykke en dybere mening i noget som materielt og visuelt skal perciperes."

Hvad er din historie og hvad vil du sige med det?
"Jeg vil gerne fortælle en historie om os mennesker og vores overforbrug og eksponering af og for information. Vores menneskehjerne er designet for mange, mange år siden og skal passe ind i et moderne, fremadstræbende samfund, der stiller store krav til vores evne til at adaptere ny viden, omstille os og være forandringsparate.
Skumværkernes landskabelige kvaliteter associerer menneskehjernens overload, som skal og bør forløses før vi evner at frigøre os selv og være kreative væsner. Skum på lærred er min indgang og stillingtagen til at vi skal huske at give vores hjerner ro. En påmindelse betragteren skal opnå gennem beskuelsen af værkets insisterende, frigjorte og uhæmmede iscenesættelse."

Hvad er dine tanker om at komme ind i et galleri så tidligt, og hvad forventer du af din første gruppeudstilling?
"Det er meget overvældende, og jeg glæder mig utrolig meget til se, hvordan folk tager imod mine skumværker. Jeg håber, at folk vil kunne mærke et bånd mellem dem selv og skumværkerne, som afføder en naturlig interesse."

 

Kærligst Line