Fortsæt til indhold

Fradragsregler

Var du klar over, at virksomheder har mulighed for at afskrive
skattemæssigt på originale kunstværker?

Hvis du heller ikke var klar over det, eller bare vil have opfrisket reglerne for år 2024, så læs med her og se hvilke muligheder der er. 

Alle fotos samt ord er taget fra de offentlige tilgængelige PDF filer fra BDO samt EY (Ernst & Young).

Har du uddybende spørgsmål, da kontakt os endelig. 
For mere tekniske spørgsmål, ret da gerne henvendelse til din revisor. 

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab.
Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes.

Der findes imidlertid en undtagelse.
For at støtte kunstnere findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som under visse betingelser giver virksomheder ret til at fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst. 

Hvilke typer kunst gælder reglerne for?

De særlige regler gælder kun for originale billedkunstneriske værker.
Det vil sige; malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.
Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er
nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag.
Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.

Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.
Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Kunstværker, der hænges op eller stilles op
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.
Hvis købesummen er på 33.100 kr. (2024) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.

Når kunstværket sælges
Når et kunstværk, der er omfattet af de særlige regler, sælges, skal der betales skat af en eventuel gevinst på dette, mens et eventuelt tab er fradragsberettiget. Salg omfatter også nedrivning/destruktion og overgang til privat anvendelse.
Når det gælder kunst, der er knyttet til en bygning, er det uden betydning, om
kunstværket sælges separat eller sammen med bygningen.

Momsregistrerede virksomheder, som indkøber kunstværker til videresalg eller til udsmykning i virksomheden eller får udført udsmykningsopgaver, kan som
altovervejende hovedregel fradrage moms vedrørende købet. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med såkaldt kunstnermoms.
Hvis værket derimod er købt efter de særlige brugtmomsregler, hvor sælgeren ikke må anføre momsbeløbet på fakturaen, er der ingen fradragsret.
Fradragsretten for indkøb af kunstværker i investeringsøjemed kan blive udfordret af Skattestyrelsen.

Sammenfatning

Book et kunstforedrag, VIP arrangement eller få rådgivning i kunstbranchen.

Bliv klogere på kunst?

Kunstforedrag? Lær om investering i kunst? Indkøb af kunst til virksomhed og fradragsregler? Få personlig kunstrådgivning? 

Så kontakt gallerist, Line Nijenkamp-Knudsen uforpligtende med henblik på, at du bliver klædt på, til at finde netop det du leder efter i kunstens verden. 

Med over 12 års erfaring indenfor drift af professionelt galleri, kunstrådgivning og investering af kunst, er der meget viden at give af, og at få et indblik i en ellers lukket branche, er helt unikt. 

Back to top